Privacy bescherming

Privacy bescherming

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om die reden houden wij ons strikt aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens. De onderstaande informatie over gegevensbescherming heeft ten doel u een overzicht te bieden van de verwerking van uw persoonsgegevens en u te informeren over uw rechten en over de bepalingen inzake gegevensbescherming. We willen graag dat u zich op loberon.nl veilig en prettig voelt.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Contractuele regeling overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b AVG
Wij verwerken de persoonsgegevens die vrijwillig aan ons zijn verstrekt (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b AVG voor de contractuele verwerking van orders, voor het openen van een account of in het kader van precontractuele maatregelen.

1.2 Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG
Op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG verwerken wij de benodigde gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor de verwerking van orders en promotiecampagnes sturen wij de benodigde gegevens eventueel door aan gespecialiseerde dienstverleners (dienstverleners op het gebied van IT, adresverificatie, betalingsverkeer en logistiek, leveranciers, pakketbezorgdiensten, diensten voor het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven, callcentra en consolidatie- en postvoorbereidende diensten (lettershops)). De gegevens mogen door de dienstverleners uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt voor het doel van doorgifte.

- Wij sturen uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Niederlande ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole, het opvragen van informatie ter beoordeling van het risico van het in gebreke blijven bij betalingen middels een mathematische en statistische procedure waarbij adresgegevens worden gebruikt, en ten behoeve van het controleren van uw adresgegevens (controle op leverbaarheid). De rechtsgrondslagen van deze doorgiften zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden voor zover deze ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden vereist is en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen.

- De adres- en ordergegevens verwerken wij voor eigen reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek en voor promotieacties van onze partnerbedrijven uit verschillende sectoren (liefdadigheidsinstellingen, financiële dienstverleners, etc.). Hierbij kennen we een promotiescore toe voor de op interesse gebaseerde promoties. Vanzelfsprekend kunt u het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden/scores of voor markt- en opinieonderzoek te allen tijde stopzetten. Dit kunt u doen door een kort bericht te verzenden naar LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar privacy@loberon.nl.

2. Nieuwsbrieven

De persoonsgegevens die u bij aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt en die met uw toestemming overeenkomstig art. 6 , lid 1, sub a AVG en § 7 lid 2 onder 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie ten behoeve van de nieuwsbrief worden gebruikt, dienen voor het versturen van de nieuwsbrief, het verwerken van uw aanvragen en voor de gepersonaliseerde websiteanalyse, met inbegrip van gerichte productaanbevelingen van LOBERON GmbH op basis van een gerechtvaardigde interesse overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG. Hierbij wordt de bij de nieuwsbrief en bij het bezoek van de websites opgeroepen informatie samengevoegd aan een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel om u gepersonaliseerde aanbiedingen of aanbevelingen voor aanbiedingen van partners te kunnen doen. De toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief en verwerking en gebruik van gegevens voor het opstellen van gebruikersprofielen kunt u te allen tijde intrekken via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Indien wij uw e-mailadres naar aanleiding van een order hebben verkregen en u er geen bezwaar tegen heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor regelmatig via e-mail aanbiedingen te sturen over producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de al gekochte producten. U kunt via de afmeldlink in de reclamemail te allen tijde het gebruik van uw e-mailadres stopzetten. .

3. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens net zolang als vereist voor de betreffende verwerkingsdoeleinden (zoals contractafhandeling, garantie en reclamedoeleinden) en voor het nakomen van de handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c AVG en § 257 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147 lid 2 van de Duitse belastingverordening.

4. Doorgifte gegevens in derde landen

De verwerking van de gegevens vindt hoofdzakelijk in Duitsland of andere EU-lidstaten plaats. Voor zover verwerking in derde landen in bepaalde gevallen wordt voorzien, vindt deze verwerking enkel plaats wanneer in het derde land door de EU-commissie overeenkomstig artikel 45 AVG een passend beschermingsniveau is vastgesteld of op basis van modelcontractbepalingen van de EU.

5. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik, e-mailadres privacy@loberon.nl, vertegenwoordigd door de directeur Dr. Christian Bühring.

6. Recht van inzage en recht van bezwaar

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht gratis de over u opgeslagen gegevens in te zien alsmede het recht op rectificeren, wissen, beperken van de verwerking en maken van bezwaar tegen de over u opgeslagen gegevens. Hiertoe kunt u een bericht verzenden naar LOBERON GmbH, Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar service@loberon.nl. Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u via privacy@loberon.nl bereiken. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar betreffende gegevensbescherming bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen de privacy van gebruikers van onze website en de hieraan gekoppelde systemen via technische en organisatorische maatregelen. Voor het waarborgen van een veilige overdracht van persoonsgegevens maken we gebruik van versleuteling middels TSL 1.2 (als onderliggende versleutelingsmethode wordt gebruikgemaakt van RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Deze methode wordt in het gehele wereldwijde web met succes toegepast. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens, etc.) worden hiermee versleuteld en veilig via internet overgedragen. U erkent aan het symbool (gesloten hangslot) in de vensterbalk van uw browser dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.

8. Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 DS-GVO

U heeft het recht om op elk moment, vanwege redenen die het gevolg zijn van uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, verkregen op grond van artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO. Bovendien heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

9. Logbestandgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt onze provider automatisch informatie naar onze website en slaat deze tijdelijk op in logbestanden. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikte besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de gebruikte computer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP-adres

De gegevens worden gebruikt om een vlotte verbinding tot stand te brengen en voor systeembeveiliging en voor administratieve doeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f AVG opgeslagen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen of om conclusies over uw persoon te trekken, wordt niet gemaakt. De gegevens worden over het algemeen na 7 dagen verwijderd.

10. Gebruik van cookies

Bij het bezoek van onze website worden gegevens in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) opgeslagen in uw browser. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO. Daarin staan gegevens opgeslagen over uw gebruik van de website (identificatienummer, datum van bezoek, etc.). Via het gebruik van cookies optimaliseren wij via verschillende servicefuncties (zoals het herkennen na eerdere bezoeken) het gebruik van ons online aanbod. Hierdoor kunnen we het aanbod op internet beter op uw wensen afstemmen. U kunt het opslaan van cookies verbieden en al opgeslagen cookies verwijderen door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen. De helpfunctie van de meeste browsers legt u uit hoe u deze instellingen kunt doorvoeren. Indien u geen cookies accepteert, kan het zijn dat de servicefuncties van het aanbod op internet minder goed werken. We raden daarom aan op de cookiefunctie aan te zetten.

Verder maken we gebruik van cookies van derde aanbieders voor retargeting- en remarketingtechnologieën ten behoeve van de optimalisering van ons internetaanbod en voor op interesse gebaseerde marketingdoeleinden. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens via reclamebanners of advertenties op de websites van derden gerichte productaanbevelingen kunnen worden getoond die aansluiten bij interesses. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een aparte nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene niet met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. De rechtsgrondslag voor het opstellen van pseudonieme gebruikersprofielen is artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO.

Op de volgende websites kunt u uitgebreide informatie raadplegen over hoe dit op tal van browsers kan worden gerealiseerd: youronlinechoices, Network Advertising Initiative und/oder Digital Advertising Alliance. U vindt daar ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen evenals algemene informatie over cookies..

10. 1. Cookies van Econda
Ten behoeve van afstemming van het aanbod op de wensen en de optimalisering van deze website worden via oplossingen en technologieën van Econda GmbH geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruikersprofielen opgesteld waarbij pseudoniemen worden toegepast. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die het mogelijk maken dat een nieuw bezoek van een webbrowser wordt herkend. Gebruikersprofielen worden zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de bezoeker echter niet met gegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. IP-adressen in het bijzonder worden meteen na binnenkomst onherkenbaar gemaakt, zodat er geen gebruikersprofielen aan IP-adressen kunnen worden toegekend. De analyse van gebruikersgedrag is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Bezoekers van deze website kunnen hier op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst ( Hier klikken). De herroeping is alleen van toepassing op het apparaat en de webbrowser waarop deze is ingesteld. Herhaal dit proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden aanvragen weer naar econda gestuurd.

10.2 Cookies van Google Anayltics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna te noemen: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die in uw browser worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten. Op deze website wordt de anonimiseringsfunctie ‘_anonymizeIp()’ toegepast bij IP-adressen, zodat de IP-adressen van Google alleen afgekort op de laatste 8 cijfers worden opgeslagen en verder worden verwerkt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden deze gegevens namens Google verwerken. De verwerking voor deze doeleinden is het gevolg van het gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De algemene gegevensverzameling en -opslag door Google Analytics kan te allen tijde met behulp van een browserextensie, die beschikbaar is via de website http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, worden stopgezet voor de toekomst.

10.3. Microsoft Bing Ads
Onze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie van Microsoft Corporation "Bing Ads" (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft slaat een cookie op uw computer op ("conversiecookie") als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent gekomen. Microsoft- en Bing Ads-klanten kunnen zo herkennen dat op hun advertentie is geklikt en op die manier doorverwezen is naar hun website. Op die manier kunt u d.m.v. gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties door Microsoft en andere "Bing Ads"-klanten opnieuw aangesproken worden. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt ook gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Wij weten op die manier het totaal aantal gebruikers dat op een Microsoft Bing-advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar onze site. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens verzameld (bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven en de tijd die op de websites is doorgebracht). We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Zie het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over privacy bij Microsoft en de opt-out-opties voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

10.4 Retargetingcookies
Op deze website worden door Google AdWords, webanalysediensten van Google Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, gegevens verzameld en opgeslagen waaruit via toepassing van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die het mogelijk maken dat een nieuw bezoek van een webbrowser wordt herkend. Deze gebruikersprofielen zijn ten behoeve van de analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt ter verbetering van het aanbod en het afstemmen van het aanbod op de wensen. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een apart te verlenen nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene niet met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. De gegevensverzameling en -opslag voor webanalysedoeleinden kan te allen tijde worden stopgezet voor de toekomst. Dit doet u door op de deactiveringslink voor Google te klikken. 

Nadere informatie en mogelijkheden voor het stopzetten van de anonieme analyse van uw surfgedrag door Google (hier klikken)

Deze website maakt met name gebruik van de retargeting tag Website Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (VS). In principe wordt hierbij uit uw gebruiksgegevens een niet omkeerbare en niet persoonlijke controlesom (Hash-waarde) berekend die voor marketing- en analysedoeleinden aan Facebook kan worden doorgegeven. Bij Website Custom Audiences wordt gebruikgemaakt van de cookie van Facebook. Nadere informatie over de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u raadplegen via de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook, die onder andere staan onder Facebook Website Custom Audiences (hier klikken) en onder Facebook privacy (hier klikken). Indien u niet wilt dat er via Custom Audience gegevens worden verzameld of gebruikt door Facebook Website Custom Audiences, dan kunt u deze functie hier deactiveren (hier klikken).

11. Social Plugins

De plugins bevinden zich als klikbare knoppen op onze productpagina en zijn in beginsel gedeactiveerd. Door op de betreffende knop te klikken komt een nieuw venster tevoorschijn waarmee u zich bij de social media-aanbieder kunt aanmelden. In dat geval wordt een cookie op uw computer geplaatst. Wanneer u de knop niet aanklikt of niet bij de aanbieder van social media ingelogd bent zal er geen cookie geplaatst worden op uw computer. Wanneer u gebruiker bent van de betreffende aanbieder van social media en ingelogd bent en op de knop klikt, dan wordt deze informatie van uw profiel aan de betreffende aanbieder van social media doorgegeven. Wanneer u reageert op de plugins, bijvoorbeeld de like-knop van Facebook gebruikt of een reactie plaatst, wordt de overeenkomstige informatie van uw browser direct aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen. Over doeleinden en omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders en hun desbetreffende rechten en de in te zetten mogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u de aanwijzingen over gegevensbescherming van de volgende aanbieders raadplegen:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: http://twitter.com/privacy

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

Voor de exploitatie van de Facebook-pagina zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk. We gebruiken daarbij door Facebook beschikbaar gestelde geanonimiseerde statistische gegevens op basis van art. 6 alinea 1 punt f DSGVO voor de analyse van onze Facebook-pagina. Facebook is verantwoordelijk voor het verzamelen en de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over het verzamelen en de verwerking van deze gegevens en uw rechten jegens Facebook vindt u in de richtlijnen aangaande gegevensbescherming op onze Facebook-pagina.

12. Google-lettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online services. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f AVG.

13. Pushberichten

U kunt zich registreren voor zogenaamde pushberichten. Hiervoor gebruiken we het "CleverPush" -programma, dat wordt gehost door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Om u te registreren voor de pushberichten, moet u de vraag van uw browser of apparaat bevestigen om de meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Het tijdstip van registratie en een browser- of apparaat-ID worden hiervoor opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om u de pushberichten te sturen en anderzijds als bewijs van uw registratie. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en dus artikel 6, lid 1, sub. a AVG. CleverPush evalueert onze pushmeldingen ook statistisch. Hierdoor kan CleverPush herkennen of en wanneer onze pushberichten werden weergegeven en waarop werd geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushberichten de ontvangers geïnteresseerd zijn, om toekomstige berichten af te stemmen op de veronderstelde interesse van alle ontvangers en zo de interesse in ons aanbod te vergroten. Naast de browser- of apparaat-ID slaan we ook het hoofdthema van de pagina waarop de pushberichten zijn geactiveerd op (bijv. zakelijk, sport, etc.). We gebruiken deze informatie ook om pushberichten die vermoedelijk in hun interessegebied liggen, naar desbetreffende abonnees te sturen. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Een browser- of apparaat-ID wordt alleen aan een specifieke persoon gekoppeld als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om onszelf te verdedigen tegen claims als dit als bewijs vereist is en vanwege eventuele vervolging bij wetsovertredingen.

U kunt uw toestemming voor de toekomstige opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze pushberichten te allen tijde intrekken. Verder kunt u het hierboven beschreven gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen op basis van artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Trek hiervoor uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken in de daarvoor bestemde instellingen voor het ontvangen van pushberichten in uw browser. Als u onze pushberichten gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem "Windows", kunt u zich ook afmelden voor de pushberichten door met de rechtermuisknop te klikken op de desbetreffende pushmeldingen en dan in de weergegeven instellingen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden daarom bewaard zolang het abonnement op onze pushberichten actief is. Het hostproces wordt gedetailleerd uitgelegd onder de volgende link: https://cleverpush.com/faq

12. Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarmee wordt aan de Vimeo-server gecommuniceerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo kent ook uw IP-adres, zelfs als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgedragen aan de Vimeo-server in de VS. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kan Vimeo deze informatie gebruiken om uw surfgedrag direct af te stemmen op uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account. Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlinediensten. Dit is een gerechtvaardigd belang op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd conform art. 6, lid 1, sub. a AVG; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over de manier waarop Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het Vimeo privacy beleid op https://vimeo.com/privacy