Privacy bescherming

Privacy bescherming


Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om die reden houden wij ons strikt aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens. De onderstaande informatie over gegevensbescherming heeft ten doel u een overzicht te bieden van de verwerking van uw persoonsgegevens en u te informeren over uw rechten en over de bepalingen inzake gegevensbescherming. We willen graag dat u zich op loberon.nl veilig en prettig voelt.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Contractuele relatie volgens art. 6, par. 1, lid b AVG 

Wij verwerken de persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgegevens, factuur- en betalingsgegevens) die u ons vrijwillig via de online shop, telefonisch of per bestelkaart hebt verstrekt conform art. 6 par. 1 lid b AVG voor de contractuele afhandeling van bestellingen, voor het openen van een account ter voorkoming van fraude of in het kader van precontractuele maatregelen.

Als onderdeel van het registratieproces kunt u een klantenaccount aanmaken of u registreren via een gastaccount. Als u een klantaccount aanmaakt, kunt u uw e-mailadres en wachtwoord gebruiken om uw bestellingen te bekijken.   

1.2 Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG

Op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG verwerken wij de benodigde gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het verwerken van bestellingen en het afhandelen van acties kunnen wij de benodigde gegevens doorgeven aan gespecialiseerde dienstverleners (IT, adresverificatie, betalings- en logistieke dienstverleners, leveranciers, pakketbezorgers, e-mail- en nieuwsbriefverzending, callcenters, brievenwinkels, dialoogmarketingdienstverleners). 

- Voordat wij u de beschikbare betalingsmogelijkheden voor een aankoop tonen, voeren wij een controle uit op basis van de tot nu toe geregistreerde aankoop- en betalingsgegevens. In geval van een negatieve beslissing kunnen wij u helaas alleen gegarandeerde betaalmethoden aanbieden. Indien u de betalingswijze "op rekening" hebt gekozen, kunnen wij uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) doorgeven met het oog op een kredietbeoordeling aan infoscore Consumer Data GmbH, Experian company, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, CRIF GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München en, indien van toepassing, aan WID Wirtschafts-Informations-Dienst GmbH, Woogstr. 36a, 60431 Frankfurt voor het controleren van uw kredietwaardigheid en het verkrijgen van informatie voor het beoordelen van het risico van niet-betaling op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van adresgegevens, alsmede voor het verifiëren van uw adres (controle op leverbaarheid). De rechtsgrondslag voor het doorgeven van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of derden te waarborgen en niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Gedetailleerde informatie over ICD en CRIF in de zin van art. 14 AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op inzage, het recht op wissen of rectificatie, enz. is te vinden onder de volgende link https://www.experian.de/infoblatt en https://www.crif.de/en/privacy/.

- De adres- en ordergegevens verwerken wij voor eigen reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek en voor promotieacties van onze partnerbedrijven uit verschillende sectoren (liefdadigheidsinstellingen, financiële dienstverleners, etc.). Hierbij kennen we een promotiescore toe voor de op interesse gebaseerde promoties. Vanzelfsprekend kunt u het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden/scores of voor markt- en opinieonderzoek te allen tijde stopzetten. Dit kunt u doen door een kort bericht te verzenden naar LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar [email protected].

2. Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt, kunt u dit per e-mail, telefonisch of per post doen. In dit geval gebruiken we de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt uitsluitend om contact met u op te nemen en uw vraag te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, par. 1, lid b AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op een contract of dient om een contract te initiëren. In alle andere gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG.

3. Nieuwsbrieven

De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de registratie voor en het gebruik van de nieuwsbrief met uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid. a AVG evenals § 7 alinea 2 nr. 3 UWG zullen worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor de verwerking van uw aanvragen evenals voor geïndividualiseerde website-analyse inclusief gerichte productaanbevelingen van LOBERON GmbH evenals voor enquêtes op basis van een legitiem belang volgens art. 6 par. 1 lid. f AVG. Daartoe analyseren wij het gebruiksgedrag van de ontvanger van onze nieuwsbrieven, zodat wij u persoonlijk op maat gesneden aanbiedingen van ons of aanbevelingen voor aanbiedingen van partners kunnen doen. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en voor de verwerking en het gebruik van de gegevens te allen tijde intrekken via de afmeldlink in de nieuwsbrief. 

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met een bestelling en u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op basis van § 7 (3) van de Duitse mededingingswet (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen over artikelen die vergelijkbaar zijn met de artikelen die u al in ons assortiment hebt gekocht en om het e-mailadres te gebruiken voor enquêtes. U kunt via de afmeldlink in de reclamemail te allen tijde het gebruik van uw e-mailadres stopzetten.

4. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens net zolang als vereist voor de betreffende verwerkingsdoeleinden (zoals contractafhandeling, garantie en reclamedoeleinden) en voor het nakomen van de handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c AVG en § 257 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147 lid 2 van de Duitse belastingverordening.

5. Doorgifte gegevens in derde landen

De verwerking van de gegevens vindt hoofdzakelijk in Duitsland of andere EU-lidstaten plaats. Voor zover verwerking in derde landen in bepaalde gevallen wordt voorzien, vindt deze verwerking enkel plaats wanneer in het derde land door de EU-commissie overeenkomstig artikel 45 AVG een passend beschermingsniveau is vastgesteld of op basis van modelcontractbepalingen van de EU.

6. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik, e-mailadres [email protected], vertegenwoordigd door de directeur Dr. Christian Bühring.

7. Recht van inzage en recht van bezwaar

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen uw opgeslagen gegevens. Hiertoe kunt u een bericht verzenden naar LOBERON GmbH, Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar [email protected]. Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u via [email protected] bereiken. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar betreffende gegevensbescherming bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen de privacy van gebruikers van onze website en de hieraan gekoppelde systemen via technische en organisatorische maatregelen. Voor het waarborgen van een veilige overdracht van persoonsgegevens maken we gebruik van versleuteling middels TSL 1.2 (als onderliggende versleutelingsmethode wordt gebruikgemaakt van RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Deze methode wordt in het gehele wereldwijde web met succes toegepast. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens, etc.) worden hiermee versleuteld en veilig via internet overgedragen. U erkent aan het symbool (gesloten hangslot) in de vensterbalk van uw browser dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.

9. Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 DS-GVO

U heeft het recht om op elk moment, vanwege redenen die het gevolg zijn van uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, verkregen op grond van artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO. Bovendien heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

10. Logbestandgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt onze provider automatisch informatie naar onze website en slaat deze tijdelijk op in logbestanden. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikte besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de gebruikte computer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP-adres

De gegevens worden gebruikt om een vlotte verbinding tot stand te brengen en voor systeembeveiliging en voor administratieve doeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f AVG opgeslagen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen of om conclusies over uw persoon te trekken, wordt niet gemaakt. De gegevens worden over het algemeen na 7 dagen verwijderd.

11. Gebruik van cookies

11. 1. Algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie op uw browser opgeslagen in de vorm van een cookie (kleine tekstbestandjes). Hierin wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de website (identificatie-ID, datum van bezoek, enz.). Met het gebruik van cookies maken wij het gebruik van ons online-aanbod voor u gemakkelijker door verschillende servicefuncties (zoals herkenning van eerdere bezoeken) en kunnen wij het internetaanbod zo beter op uw behoeften afstemmen. Daarnaast gebruiken wij, met uw toestemming, cookies van derde aanbieders voor analyse- en retargetingdoeleinden om onze website te optimaliseren en voor op interesses gebaseerde marketingdoeleinden. Het opgeslagen surfgedrag wordt met behulp van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses gebaseerde productaanbevelingen kunnen worden getoond in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen en bestaande cookies verwijderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De helpfunctie van de meeste browsers legt uit hoe u deze instellingen kunt aanpassen. Indien u echter geen cookies accepteert, kan dit de servicefuncties van het internetaanbod belemmeren. Wij raden u daarom aan de cookie-functie ingeschakeld te laten.

Voor uitgebreide informatie over hoe dit op verschillende browsers moet, kunt u terecht op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen en algemene informatie over cookies.

11. 2. Cookie-toestemming

Om u een optimale website-ervaring te bieden, worden cookies, pixels en webbakens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Technisch noodzakelijk/essentieel: traceertechnologieën worden gebruikt om de basisfuncties van onze website te garanderen (bv. winkelmandje, klantenaccount, enz.). Zij zorgen ervoor dat onze online winkel naar behoren functioneert.
  • Functioneel: deze technologieën stellen ons in staat het gebruik van de website te analyseren om de prestaties te meten en te verbeteren.
  • Marketing: wij gebruiken deze technologie om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses.

Door op de button "Instellingen wijzigen" te klikken, kunt u de gebruikte derde aanbieders en webdienstverleners bekijken en uw voorkeursinstellingen selecteren. Daarnaast worden de gebruikte technologieën, de doeleinden van de verwerking, de verzamelde gegevens, de rechtsgrondslag, de ontvangers van de gegevens, de opslagperiode, de doorgifte aan derde landen, de informatie over herroeping en de gegevensbeschermingsverklaringen van de verwerker vermeld.

Cookies voor marketingdoeleinden en webanalyses worden alleen uitgevoerd met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a AVG. Door op "Accepteren" te klikken in de cookie toestemmingsbanner op de website, bevestigt u dat Loberon dergelijke technologieën mag gebruiken. Uw toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. U kunt uw instellingen voor herroeping en toestemming bekijken door op "Instellingen" te klikken en ze dienovereenkomstig aanpassen.

Cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de levering van de webdienst (bv. voor de weergave van het winkelmandje) kunnen niet worden geweigerd op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), AVG.

13. Social Media

Loberon beheert fanpagina's op verschillende netwerken om te communiceren met de bezoekers van deze pagina's en om hen op deze manier te informeren over onze aanbiedingen. Wij verwerken gegevens over het gebruik van onze aanwezigheid op de afzonderlijke webdiensten voor statistische doeleinden, om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om onze aanbiedingen aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteiten en door bezoekers verstrekte gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. 

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de mededelingen inzake gegevensbescherming van de volgende aanbieders:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: http://twitter.com/privacy

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Wij en Meta Platforms Ireland Ltd. zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de exploitatie van de Facebook- en Instagram-pagina en wij gebruiken geanonimiseerde statistische gegevens die door Meta worden verstrekt op basis van art. 6 (1) lid. f AVG voor de analyse van onze Facebook- en Instagram-pagina. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Meta. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van deze gegevens en uw rechten ten aanzien van Meta vindt u in het privacybeleid op onze Facebook-pagina.

14. Pushberichten

U kunt zich registreren voor zogenaamde pushberichten. Hiervoor gebruiken we het "CleverPush" -programma, dat wordt gehost door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Om u te registreren voor de pushberichten, moet u de vraag van uw browser of apparaat bevestigen om de meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Het tijdstip van registratie en een browser- of apparaat-ID worden hiervoor opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om u de pushberichten te sturen en anderzijds als bewijs van uw registratie. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en dus artikel 6, lid 1, sub. a AVG. CleverPush evalueert onze pushmeldingen ook statistisch. Hierdoor kan CleverPush herkennen of en wanneer onze pushberichten werden weergegeven en waarop werd geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushberichten de ontvangers geïnteresseerd zijn, om toekomstige berichten af te stemmen op de veronderstelde interesse van alle ontvangers en zo de interesse in ons aanbod te vergroten. Naast de browser- of apparaat-ID slaan we ook het hoofdthema van de pagina waarop de pushberichten zijn geactiveerd op (bijv. zakelijk, sport, etc.). We gebruiken deze informatie ook om pushberichten die vermoedelijk in hun interessegebied liggen, naar desbetreffende abonnees te sturen. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Een browser- of apparaat-ID wordt alleen aan een specifieke persoon gekoppeld als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om onszelf te verdedigen tegen claims als dit als bewijs vereist is en vanwege eventuele vervolging bij wetsovertredingen.

U kunt uw toestemming voor de toekomstige opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze pushberichten te allen tijde intrekken. Verder kunt u het hierboven beschreven gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen op basis van artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Trek hiervoor uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken in de daarvoor bestemde instellingen voor het ontvangen van pushberichten in uw browser. Als u onze pushberichten gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem "Windows", kunt u zich ook afmelden voor de pushberichten door met de rechtermuisknop te klikken op de desbetreffende pushmeldingen en dan in de weergegeven instellingen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden daarom bewaard zolang het abonnement op onze pushberichten actief is. Het hostproces wordt gedetailleerd uitgelegd onder de volgende link: https://cleverpush.com/faq

13. Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarmee wordt aan de Vimeo-server gecommuniceerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo kent ook uw IP-adres, zelfs als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgedragen aan de Vimeo-server in de VS. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kan Vimeo deze informatie gebruiken om uw surfgedrag direct af te stemmen op uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account. Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlinediensten. Dit is een gerechtvaardigd belang op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd conform art. 6, lid 1, sub. a AVG; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over de manier waarop Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het Vimeo privacy beleid op https://vimeo.com/privacy


14. Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam, postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op  www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/